คลิกที่ภาพเพื่อเข้าชมวีดีโอผ่าน youtube

 

อุปกรณ์

1. กระดุม 2 เม็ด

2. ผ้า ขนาด 12นิ้วx 12 นิ้ว จำนวน 2 ผืน

 

วิธีทำ

1. วัดผ้าเป็นรูปสี่เหลี่ยมจตุรัส ให้ได้ขนาด11 นิ้ว x 11 นิ้ว 2 ผืน

2. ตัดผ้าให้ห่างจากรอยวัดด้านละประมาณ 1 ซม. ทั้งสี่ด้าน 

3. กลับด้านในผ้าประกบกัน แล้วยึดแต่ละด้านด้วยเข็มหมุด

4. เย็บทั้งสี่ด้านติดกัน โดยเหลือริมไม่เย็บไว้ประมาณ 3-4 ซม. เพื่อพลิกกลับด้านในออก ให้รอยเย็บเข้าไปอยู่ด้านในแทน

5. เมื่อพลิกผ้าด้านในออกมาแล้วให้เย็บริมที่เหลือไว้ติดกัน

6. พับผ้าเป็นรูปสามเหลี่ยม โดยเลือกด้านที่ต้องการโชว์ไว้ด้านนอก

7. พับมุมยอดสามเหลี่ยมลงประมาณ 6 ซม.  ปักเข็มหมุดไว้ ทั้งสองด้าน จากนั้นใช้เข็มเย็บจุดที่ปักหมุดไว้ โดยเย็บให้ผ้าที่ทบกันยึดติดกันเพียงเล็กน้อย สำหรับให้กระดุมเกาะได้

8. เมื่อเย็บมุมสองด้านแล้ว คลี่ออกเป็นแนวยาง จะได้ผ้าทบกัน โดยมีช่องตรงกลางที่ใช้หยิบจัดทิชชูได้ จากนั้นนำกระดุมมาเย็บติดที่ปลายปีกของทั้งสองด้าน

9. เมื่อติดกระดุมแล้ว ลองนำทิชชูมาใส่ข้างใน แล้วปิดกระดุมทั้งสองด้านโดยวิธีนำกระดุมไปเกี่ยวกับช่องที่เย็บติดกันไว้ จะได้ซองใส่ทิชชูตามภาพค่ะ