คลิกที่ภาพเพื่อเข้าชมวีดีโอผ่าน youtube

 

อุปกรณ์ที่ต้องเตรียม

1. ผ้าสำหรับทำปลอกหมอน

2. ซิปขนาดตามความยาวของหมอน

 

วิธีทำ

1. วัดขนาดหมอนที่ต้องการทำปลอกหมอนใส่ และเขียนแบบสำหรับตัดผ้าตามขนาดของหมอน ทำจำนวน 2 ผืน เช่น ในตัวอย่างทำแบบขนาด 16x16 นิ้ว 2 ผืน จากนั้น ตัดผ้าตามแบบที่วาดไว้โดยให้ห่างจากเส้นแบบประมาร 2 ซม.

2. รีดพับทบตามรอยเส้นแบบ 1 ด้าน ของผ้าทั้งสองผืน สำหรับติดซิป

3. นำซิปมาวางด้านหลังผ้าที่พับทบแล้วติดเข็มหมุดไว้เป็นระยะ แล้วนำผ้าผืนที่ 2 มาวางทับบนซิป ยึดด้วยเข็มหมุดเป็นระยะเช่นเดียวกัน

4. จากนั้นนำมาเย็บติดให้สวยงาม

5. พับทบผ้าโดยพลิกจากด้านในออก แล้วยึดด้วยเข็มหมุดทั้ง 3 ด้าน

6. เย็บผ้าตามรอยเส้นที่ทำแบบไว้ทั้ง 3 ด้าน

7. ตัดริมผ้าทั้ง 3 ด้านออกให้เท่ากันโดยให้ห่างจากเส้นแบบที่เย็บไว้ประมาณด้านละ 1 ซม.

8. เย็บเก็บริมผ้าทั้ง 3 ด้านให้เรียบร้อย

9. พลิกกลับด้านผ้าเอาด้านลายผ้าที่ใช้งานออกมาด้านนอก แล้วนำหมอนมาสวมใส่ลงไป 

เพียงเท่านี้ก็จะได้ปลอกหมอนอิงสวยงามไว้ใช้แล้วค่ะ